Celem prowadzonych na kilku poziomach zaawansowania kursów certyfikatowych jest rzetelne przygotowanie słuchaczy do powszechnie cenionych międzynarodowych egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE - język angielski) i Goethe Institut (ZD, Goethe Zertifikat B1 (ZMP), ZOP - język niemiecki).
Program kursów obejmuje powtórzenie i rozszerzenie znajomości struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, pogłębianie znajomości frazeologii, rozwijanie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu oraz słuchania. W ramach zajęć tych kursów słuchacze zapoznają się ze strukturą i formą konkretnego egzaminu oraz z poszczególnymi typami zadań egzaminacyjnych, otrzymując od lektora szczegółowe wskazówki i instrukcje dotyczące efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 x 55 minut.