Oprócz zajęć w grupach standardowych oferujemy również zajęcia indywidualne. Mogą być one prowadzone dla jednej osoby (w formie „one-to-one”) lub na życzenie klienta również dla większej liczby uczestników. Program kursu jest ustalany między słuchaczem a lektorem i może być modyfikowany w trakcie kursu. Częstotliwość spotkań, jak również czas trwania poszczególnych zajęć jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od motywacji słuchacza i przyjętego przez niego celu.