Kursy konwersacyjne polecane są w szczególności tym, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu oraz utrzymać regularny kontakt z językiem. Mogą stanowić również uzupełnienie do innych rodzajów kursów oferowanych przez szkołę. Dzięki nim słuchacz jest w stanie pozbyć się „nieśmiałości językowej”, płynnie wyrażać swoje myśli w wypowiedziach i dyskusjach, swobodnie formułować opinie i wnioski. Pozwalają udoskonalić wymowę i intonację oraz odczuwać wyraźne postępy, a dzięki temu czerpać przyjemność z nauki języka.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w piątki lub soboty) w wymiarze 55 minut. Prowadzone są przez różnych lektorów, dzięki czemu słuchacz poznaje różne metody nauczania, spotyka się z różną wymową, poznaje różne osobowości, co sprzyja w efekcie lepszemu opanowaniu materiału i większej mobilizacji do pracy w trakcie zajęć.