Kursy work&travel umożliwiają opanowanie podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa, niezbędnych w czasie wypoczynku lub pracy za granicą. Różnorodna tematyka zajęć pozwala słuchaczom opanować szeroki zasób słownictwa związanego z różnymi zagadnieniami życia codziennego. Zakres materiału językowego to między innymi zwroty i wyrażenia dotyczące zakwaterowania, środków transportu, komunikacji miejskiej, leczenia, zakupów, zwiedzania czy rozrywki.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 x 55 minut.