Zajęcia w ramach klubu dyskusyjnego Discussion Club to okazja do dodatkowego kontaktu z językiem o nieco mniej formalnym charakterze. Ich celem jest poszerzanie zakresu słownictwa oraz rozwijanie płynnej konwersacji.
Przed każdym spotkaniem słuchacz otrzymuje potrzebne materiały, na podstawie których ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do dyskusji na proponowany temat.
Oryginalna formuła i tematyka zajęć sprawia, że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród naszych Słuchaczy.