Najważniejszy jest uczeń i jego zainteresowania
Metody nauczania dopasowujemy elastycznie do ucznia i jego potrzeb, wynikających z wieku, osobowości, zainteresowań oraz celu nauki. Nieustannie motywując, uświadamiamy mu wzrost jego własnych możliwości oraz korzyści płynące z uczestnictwa w każdej kolejnej lekcji. Dbamy o to, by uczeń był świadomy swoich postępów, jak również kwestii wymagających jego dodatkowej uwagi i wysiłku. Lektorzy prowadzący oraz koordynatorzy językowi regularnie monitorują postępy każdego słuchacza. Jeśli natrafia na trudność w opanowaniu dowolnego materiału, zapraszamy go na bezpłatne, indywidualne konsultacje.

Grupa jest dla nas zbiorem indywidualności
Nie prawdą jest, że w grupie traci się indywidualny kontakt z uczniem. Naszym zadaniem jest indywidualne traktowanie każdego ucznia poprzez dostrzeganie i odpowiednie wykorzystanie jego cech, zarówno tych widocznych „gołym okiem”, jak i tych ukrytych. Robimy wszystko, by każdy uczeń chętnie angażował się w proces rozwijania swych umiejętności językowych. Organizując naukę języka obcego uwzględniamy indywidualne cechy uczącego się, aby efektywnie wykorzystywać je w procesie nauczania.

Stosujemy bardzo dobre materiały i nowoczesne technologie
Łącząc wieloletnie doświadczenie z dążeniem do bycia szkołą nowoczesną, korzystamy z najnowszych trendów w dziedzinie nauczania języków obcych. By przełamać negatywne skojarzenia z nauką opracowaliśmy własne, przyjazne słuchaczowi podręczniki, a także programy oraz techniki nauczania. Stosujemy aktywizujące metody pracy pozwalające wszystkim uczestnikom zajęć czynnie uczestniczyć w tym, co się dzieje na lekcji. Osobom przygotowującym się do międzynarodowych egzaminów przybliżamy strategię rozwiązywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, sposoby ich oceniania przez egzaminatorów, a także umożliwiamy uczestniczenie w egzaminie próbnym, będącym symulacją autentycznego egzaminu. Dużą wagę przywiązujemy do strategii samokształceniowych. Uczymy jak pracować bez nadzoru lektora i jak w praktyce wykorzystywać poznane umiejętności.

Uczymy mówić już od pierwszych zajęć
Nauka języków to przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu, dlatego też kładziemy na nie ogromny nacisk. W prosty sposób wyjaśniamy zawiłe reguły gramatyki, które następnie znajdują swoje odzwierciedlenie w języku praktycznym, nawiązującym do sytuacji we współczesnej rzeczywistości. Zapewniamy kontakt z „żywym” językiem już od pierwszych zajęć. Dlatego nasi słuchacze już po pierwszych zajęciach potrafią wejść w kontakt z rozmówcą, przekazać konkretną informację, dowiedzieć się o konkretną sprawę.

Efektywna nauka musi być przyjemna i relaksująca
Nauka to nie tylko wielogodzinna, mozolna praca i wyrzeczenia. W trakcie naszych zajęć staramy się nagradzać ciężką pracę uczniów chwilami relaksu, stosując zabawy i rozrywkę jako stałe elementy lekcji. Dbamy o to, by każda forma relaksacyjna, mająca na celu uatrakcyjnienie nauki, była ściśle związana z tematyką zajęć i zwiększała umiejętności językowe uczniów. Staramy się pokazać, że nauka może być nie tylko pożyteczna, ale i przyjemna.