Kursy standardowe oferują spokojny i systematyczny rytm nauki. Umożliwiają one opanowanie struktur gramatycznych, słownictwa, rozwinięcie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania. Stosowana jest metoda komunikatywna, która rozwija w słuchaczach umiejętność swobodnego porozumiewania się na wszystkich poziomach znajomości języka. Dzięki niej dają sobie oni radę z językiem nawet wówczas, kiedy znają go w niewielkim stopniu. Ten rodzaj kursów polecany jest wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z językiem.

Po zakończeniu pewnego etapu nauki słuchacze kwalifikowani są automatycznie do grup przygotowujących się do międzynarodowych certyfikatów Cambridge (FCE, CAE, CPE - język angielski) i Goethe Institut (ZD, Goethe Zertifikat B1 (ZMP), ZOP - język niemiecki).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 x 55 minut.