Zajęcia w ramach Junior Club to oferta kursu standardowego skierowanego dla dzieci szkół podstawowych. Uczniowie dzieleni są na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania, dzięki czemu uczą się w gronie rówieśników, a program zajęć dostosowany jest do ich poziomu, możliwości percepcyjnych i zainteresowań.
W trakcie kursu doskonalone są wszystkie sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz urozmaicone materiały stymulujące, jak plansze, plakaty, ilustracje, gry i zabawy językowe, pozwalają dzieciom uczyć się w sposób naturalny i ciekawy.
Już po roku nauki uczeń posługuje się słownictwem z różnych zakresów, rozumie i potrafi stosować różne konstrukcje gramatyczne, formułuje proste wypowiedzi dotyczące jego osoby, otoczenia oraz życia codziennego, jest w stanie poradzić sobie w prostych sytuacjach językowych, rozumie proste teksty pisemne i ustne, jest w stanie samodzielnie korygować błędy językowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2x 55 minut.

W trosce o wygodę dzieci prowadzimy kursy także na terenie szkół podstawowych. Godziny kursów ustalane są w oparciu o plan lekcji poszczególnych szkół w taki sposób, aby dzieci nie musiały czekać na zajęcia. Zajęcia w podstawówkach odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2x 45 minut.