Oprócz standardowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci przygotowaliśmy również ofertę kursów dla maluchów w wieku przedszkolnym – Kids Club. Tematyka zajęć i materiały dobierane są w taki sposób, by zaspokoić dziecięcy „głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Bardzo szeroko wprowadzane są techniki gier i zabaw, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo  i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Specjalny zestaw ćwiczeń wykorzystujących ruch, muzykę, plastykę i zabawę w nauce pozwala na przejście wszystkich etapów nauki: od oswojenia z dźwiękami języka angielskiego, aż po jego aktywne użycie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 55 minut.