Stałe terminy zajęć ustalane są na początku roku szkolnego, z uwzględnieniem indywidualnego rozkładu zajęć poszczególnych uczniów w grupie oraz ich preferencji. Zajęcia standardowe odbywają się raz w tygodniu, w terminach od poniedziałku do piątku. Na sobotę przewidziane są kursy konwersacyjne oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe, jak warsztaty gramatyczne, kluby dyskusyjne, zajęcia z fonetyki, treningi przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i certyfikatowych oraz kino Perfektu. W tym dniu mogą być również odrabiane zajęcia, które przepadły grupom ze względu na ferie lub dni świąteczne, jak również - na życzenie klienta - zajęcia indywidualne.