W szkole Perfekt zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania. Słuchacze uczący się wcześniej języka w innych instytucjach kwalifikowani są do grup na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej poziom ich wiadomości. Ważnym kryterium uwzględnianym przy tworzeniu grup jest przedział wiekowy - szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci, gimnazjalistów, licealistów oraz osób dorosłych. Dobierając osoby do grup chcemy, aby nasi słuchacze czuli się na zajęciach swobodnie i w pełni wykorzystywali swoje możliwości przyswajania sobie wiedzy