Zajęcia w ramach programu Phonetics in Fun to zaawansowane warsztaty poprawnej wymowy i modyfikacji akcentu. Ciekawa forma zajęć oraz nieformalny sposób ich prowadzenia sprzyja zaangażowaniu słuchaczy, chcących poprawić jakość swoich wypowiedzi.