Słuchaczom, którzy z przyczyn losowych opuszczą zajęcia, szkoła oferuje bezpłatne konsultacje. Mogą z nich korzystać także słuchacze mający problemy ze zrozumieniem trudniejszego materiału, potrzebujących powtórzenia pewnych jego partii lub chcących się skonsultować w innych kwestiach językowych.

W przypadku chęci z korzystania z zajęć prosimy o kontakt z biurem szkoły.