Grammar Refresher to skierowane do słuchaczy szkoły wykłady gramatyczne mające na celu poszerzenie i utrwalenie poznanych na zajęciach struktur gramatycznych.
Są one dobrą okazją do powtórki, zarówno przed egzaminami wewnętrznymi w szkole Perfekt, jak i zewnętrznymi, takimi jak egzamin gimnazjalny, matura czy certyfikaty.