Znane są kłopoty nauczycieli i uczniów z doborem odpowiednich podręczników, które zwłaszcza w początkowym okresie nauki łączyłyby w sposób wyczerpujący elementy gramatyki z materiałem leksykalnym – stąd pomysł szkoły na opracowanie własnych książek i programów nauczania. Powstały one na bazie naszych wieloletnich doświadczeń pedagogicznych i są wynikiem wnikliwej obserwacji procesu uczenia się języka obcego. Stworzone przez nas podręczniki stanowią swoisty „kręgosłup” zajęć w szkole. Ponieważ jednak gramatyka jest traktowana przez nas jako środek a nie jako cel, istotnym elementem zajęć są ciekawe i odpowiednio dobrane materiały uzupełniające zarówno w postaci audio-video, autentycznych materiałów prasowych czy użytkowych, fragmentów książek, ilustracji, reklam, planszy, gier i zabaw językowych, komputerowych programów do nauki języków obcych i wreszcie Internetu.
Stale pracujemy nad udoskonaleniem materiałów, z których korzystają nasi słuchacze, by prezentując materiał gramatyczny i leksykalny w sposób jasny i przejrzysty spełniały ich oczekiwania, jak również by odpowiadały wytycznym Rady Europy w oparciu o Europejskie Portfolio Językowe i Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.