Kursy przeprowadzane są w grupach mniejszych (6-8 osób) lub większych (9-12 osób). Szkoła dając swoim klientom możliwość wyboru dopasowuje się do ich możliwości finansowych oraz preferencji, co do intensywności nauki. W przypadku kursów maturalnych czy konwersacji sugerowane są grupy mniejsze, ze względu na potrzebę intensywniejszego kontaktu z lektorem.
Oprócz kursów standardowych oferujemy również zajęcia z indywidualnym tokiem nauczania. Zajęcia takie mogą być prowadzone dla jednej osoby (w formie „one to one”) lub - na życzenie klienta - również dla większej liczby uczestników.