Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów z wyższym wykształceniem filologicznym, którzy mogą poszczycić się dużą wiedzą zarówno merytoryczną, jak i dydaktyczną. Oprócz najwyższych kwalifikacji potwierdzonych dyplomami czołowych uczelni, wielu z nich posiada doświadczenie zdobyte poza granicami kraju. Ich pracą kieruje dyrektor programowo-metodyczny, który ocenia skuteczność realizacji programu nauczania przez poszczególnych lektorów. Lektorzy prowadzą zajęcia według określonego spójnego planu, dysponują starannie dobranymi materiałami dydaktycznymi, mają zdefiniowane cele zajęć, co jest gwarancją jednakowej jakości nauczania w poszczególnych grupach.
Prace w poszczególnych blokach językowych kontrolują ponadto koordynatorzy językowi (nauczyciele z długoletnim stażem pracy w szkole), którzy ściśle współpracują z dyrektorem programowo-metodycznym.