Egzamin CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do egzaminu CAE wymaga około 750-800 godzin intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, ze potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty. Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że zna angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub może swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna.
Certyfikat CAE jest dyplomem uznawanym w wielu instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców. Jest honorowany przez MEN a także Urząd Służby Cywilnej. Jest też szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.