Zertifikat Deutsch (ZD) jest egzaminem na poziomie podstawowym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do niego wymaga około 600 godzin intensywnej nauki. Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. 
Do egzaminu mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli 16 lat. Potwierdza on posiadanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach nieformalnych i zawodowych. 
Dyplom ZD jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego.