Egzamin FCE jest uznanym i cenionym dokumentem świadczącym o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do niego wymaga 600-650 godzin intensywnej nauki. Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji.
FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce. Potwierdza on posiadanie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach nieformalnych i zawodowych. First Certificate in English jest dyplomem uznawanym w wielu instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców. Jest honorowany m.in. przez Urząd Służby Cywilnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie wymaganych przez te jednostki umiejętności językowych.