Drodzy Uczniowie i wszyscy zainteresowani!

Zmiany zasad zadawania prac domowych w polskich szkołach wywołały sporo niepotrzebnego zamieszania. Pytacie nas czy w Perfekcie będziemy Wam zadawać prace domowe. Odpowiadamy z pełną odpowiedzialnością i powagą: "Oczywiście, że tak".

Istnieje wiele ważnych powodów, dla których nie zmienimy zasad uczenia, które testowaliśmy i doskonaliliśmy przez wiele lat. Dla nas bowiem dobro i rozwój Uczniów jest priorytetem, dlatego stosujemy te techniki i metody nauczania, które przynoszą pożądane efekty, czyli umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym.

Odejście od prac domowych to przysłowiowy "strzał w kolano", bowiem prace domowe, w czasach nadużywania komórek i Internetu, są dla wielu z Was jedyną formą dodatkowej praktyki języka poza zajęciami w Perfekcie.

Jeżeli ktoś chce dobrze opanować jazdę na rowerze, grę na instrumencie czy taniec, to nie skraca czasu poświęcanego na praktykę tej umiejętności. Wręcz odwrotnie, poświęca więcej czasu na ćwiczenia. Z językami obcymi jest dokładnie tak samo. W czasie zajęć mamy zaledwie 2 godziny tygodniowo, aby przećwiczyć z Wami wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie i gramatykę. Czy to wystarczy, aby dobrze opanować dany język. Oczywiście, że nie, to zdecydowanie za mało!

Jeżeli zrezygnowalibyśmy z prac domowych, to przyczynilibyśmy się do spowolnienia Waszego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nie tego od nas oczekujecie zarówno Wy, jak i Wasi rodzice, którzy płacą za Wasz rozwój ciężko zarobionymi pieniędzmi. W Perfekcie traktujemy Was z szacunkiem i odpowiedzialnością i dlatego prace domowe pozostaną bez zmian.

Odniosę się również do komentarzy niektórych Uczniów, którzy twierdzą, że łamiemy Wasze prawa. Z łamaniem prawa mamy do czynienia wtedy, kiedy naruszamy czyjeś dobro i szkodzimy komuś. Czy dbając o Wasz rozwój naruszamy czyjeś dobro? Jestem przekonany, że każdy rozsądny zna właściwą odpowiedź na to pytanie.

Intencją pomysłodawców wprowadzających zmiany w szkolnictwie nie było na pewno spowolnienie Waszego rozwoju. Zmiany te miały zredukować nadmierne, mało twórcze i niewiele wnoszące w Wasz rozwój zadania, celem wygospodarowania czasu na rozwój innych potrzebnych Wam umiejętności lub na odpoczynek. Skoro przychodzicie na nasze kursy, to znaczy, że chcecie się rozwijać językowo i oczekujecie od nas wskazania drogi do osiągnięcia Waszego celu. My zatem, mamy obowiązek zadbania o Wasz rozwój i skłonienia Was do częstszej praktyki językowej – nie da się tego osiągnąć bez prac domowych!

Nie oczekujcie zatem od nas, że będziemy działać na Waszą szkodę, redukując Wam prace domowe, bo to właśnie byłoby łamaniem Waszych praw.

Wierzymy, że jesteście rozsądni i obdarzeni wolą rozwoju osobistego, że chcecie być dobrzy z języka, którego się u nas uczycie, że chcecie dobrze wykorzystać pieniądze wydane na kurs, i że zależy Wam na zapewnieniu sobie lepszego startu w przyszłość.

Jeżeli tak jest, to zaufajcie nam i nie pytajcie już więcej o prace domowe i pozwólcie nam zadbać o Wasz rozwój. Wykorzystajcie jeszcze lepiej każdą minutę Waszych zajęć, a my w zamian dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Wam osiągnąć Wasze cele. Wykorzystajcie czas, który dano Wam poprzez redukcję prac domowych w szkołach na Wasz rozwój, odpoczynek lub sport, a nie na dodatkowe godziny surfowania w Internecie.

Jeżeli nadal macie jakiekolwiek uwagi, to proszę kierujcie Wasze pytania bezpośrednio do mnie. Z przyjemnością z Wami porozmawiam i rozwieję wszelkie wątpliwości.

Tomasz Ambroziak